Mats Bergsmeden


 

Text

Aktuellt 2004-01-22
Gå och se-
Mia Sundberg Galleri, Stockholm: Mats Bergsmeden (15/1-14/2)

Floden 2004  I en homogen hängning visar Mats Bergsmeden på Mia Sundberg Galleri till synes odramatiska fotografier av stilla landskap, tomma naturvyer och öde stadsområden. Fotografierna är vackert komponerade i all sin enkelhet. Dock är den dokumentativa stillheten bitvis bara en fasad, verken fylls med andra konnotationer under ytan. Liksom i tidigare utställningar undersöker Mats Bergsmeden här en plats med en påtagligt dramatisk historia. Han tar sats i en vardagsidyll för att undersöka bakomliggande historia och motsättningar, som här, och ofta med rasistiska bakgrunder. Utställningen kallar Mats Bergsmeden "Floden, och han har mycket riktigt följt gränsfloden Oder-Neisse, mellan Tyskland och Polen. Med utgångspunkt från Berlin har han följt floden ner till den tjeckiska gränsen. Området är naturskönt, vackert och stillsamt, det andas visuellt intet av den bitvis laddade historia, under lång tid har floden Oder-Neisse varit en flyktväg och en svårgenomtränglig gräns. Med detta i vetskap är det något gripande över de stilla fotografierna, är det måhända lite för stilla? Lite för öde? Lite för vackert? Det konsthistoriskt traditionella landskapsmåleriet kombineras med Europas historia i en utställning som blir påtagligt och nästintill overkligt lugn och sansad. 1800-talets landskapsmåleri blir en tydlig referens, med en blandning av problematiken kring statsgränser och nationaliteter. En synnerligen intressant kombination.(Adress: Skeppargatan 39)

Frida Arnqvist